Borsa Bilgi Sistemleri

Borsa Bilgi Sistemleri

Borsa Bilgi Sistemleri - BBS TOBB’a bağlı Ticaret Borsalarının süreçlerini yönetmek üzere tasarlanmıştır. Ticaret Borsalarının Üyelik İşlemleri, Tescil ve İstatistik işlemleri, Kantar, Laboratuvar ve Salon Satış İşlemleri, Vezne ve Muhasebe işlemleri, Personel Özlük ve Bordro işlemlerinin Borsa Bilgi Sistemleri yazılımı üzerinden takip edilmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Borsa Bilgi Sistemi yazılımı Borsa iş süreçlerini entegre haline getirmekte, personel verimliliğini ve süreç hızlılığını sağlamaktadır. TOBB’A BAĞLI BULUNAN Türkiye genelindeki 113 Ticaret Borsası’ndan 80 Ticaret Borsası Borsa Bilgi Sistemleri yazılımını kullanmaktadır. Şubeli çalışma desteği Ticaret Borsaları ve şubelerini tek sistem üzerinde birleştirmektedir. Web entegrasyonu borsa fiyat bültenlerinin ve üye bilgilerinin Borsa web sayfası üzerine entegre edilmesini sağlamaktadır. Web servis uygulamaları ile yasal mevzuat gereği TOBB ve diğer paydaş kurumların bilgi sistemlerine yapılması gereken üye bilgileri, ürün fiyat bilgileri gibi bilgi aktarımları yapılmaktadır.

Borsa Bilgi Sistemi Modülleri

 • Üye İlişkileri Yönetim Sistemi
 • Haberleşme
 • Doküman Yönetim Sistemi
 • Mali İşler Yönetimi
 • Web Tescil
 • Elektronik Salon Satış
 • Canlı Hayvan Salon Satış
 • Personel Yönetim Sistemi
 • Sabit Kıymetler Yönetimi
 • Organ Yönetim Sistemi
 • Mobil Uygulama
 • Görsel Borsa Yönetim Sistemi
 • Etkinlik Yönetim Sistemi
 • Planlama
 • Kalite
 • İç Denetim Modülü