Cam Üretim Otomasyonu

Cam Üretim Otomasyonu

Isı Cam - Girilen siparişler stok koduna göre gruplandırılarak ve küçük cam ayrımı yapılarak listelenir. - Küçük cam ayrımı ve fiyat artışı parametriktir. - Şekilli cam fiyat artışı parametriktir. - Karolaj çıtası sipariş modülünde tanımlanabilir. - Etiket, sipariş formu, cam listesi, çıta listesi, atölye üretim formu, sipariş maliyet analiz raporları alınabilir. - Sevk yerlerine göre yükleme listesi oluşturulur. Düz Cam - Cam üzerinde yapılacak işlemler sipariş esnasında girilebilir. - Cam işlemleri ve formülleri ( U-Rodaj vs ) parametrik olarak oluşturulur. - Sipariş sırasında cam ölçüleri yuvarlanarak işlem görür, yuvarlama öncesi ölçüler sistem üzerinde saklanır.

- Sipariş modülünden girilen siparişler sisteme irsaliye ya da fatura olarak aktarılır. - İrsaliye ya da faturaya aktarılan sipariş satırlarının seçimi parametriktir. - İstenirse sipariş stok koduna göre gruplandırılmış alt (küçük cam) ve üst alan olarak aktarılır. - Sipariş modülünden siparişler irsaliye ya da fatura durumuna göre takip edilir.

- Faturası kesilmiş siparişlerin garanti belgeleri sistemden yazdırılır ve JPEG görüntüleri otomatik olarak oluşturulur. - Ay sonlarında hazırlanması gereken Excel listesi sistem tarafından otomatik oluşturulur. - Aylık üretiminizi adet ve metrekare olarak müşteri bazında izleyebilirsiniz.

- Tarih, müşteri, cam sipariş ve proses bazında sorgulamaların yapıldığı ve raporlandığı modüldür. Programda oluşan verilerin dinamik olarak sorgulandığı ve sonuçların Excel e transfer edileceği bir rapor modülü bulunmaktadır.

- Sipariş modülüne girilen siparişlerin otomatik olarak optimizasyon programına aktarımını sağlar. - Siparişler optimizasyon programının havuzuna transfer edilir, böylece siparişlerin tekrar optimizasyon programına girilmesi engellenir.

- Cam işletmelerinde malzeme ihtiyaç planlaması, reçete takibi ve iş emrine bağlı üretim ile maliyet muhasebesi uygulamasının ana nedeni ürün reçetelerinin sipariş bazında değişiklik göstermesidir. - Üretim entegrasyonu tanımlanacak ana reçete üzerinden sipariş modülünden gelen sipariş bilgilerine göre reçeteyi revize ederek üretim entegrasyonunun yapılmasını sağlar. - Bu sayede cam işletmeleri malzeme ihtiyaç planlaması, reçete takibi ve iş emrine bağlı üretim ile maliyet muhasebesi uygulamalarından faydalanabilirler. - Sipariş bazında iş emirleri oluşturulur. - Üretim aşamalarında iş emirleri kapatılarak üretim sonu kayıtları yapılır.

• İşletme içerisindeki anlık üretim ve üretim takibinin yapılmasını sağlar. • Mamul bazında rotalar tanımlanabilir. • Üretime giren siparişler rota değişimlerinde kayıt altına alınır. Herhangi bir siparişin üretim esnasında, hangi operasyonda ve işlemde olduğu anlık olarak takip edilir

• Üretim sonucunda oluşan fire camların ayrı bir dinamik depo lokasyonunda takip edilmesi ve üretim esnasında oluşmuş olan kırık camların kayıt altında alınması sağlanacaktır.

• Web sayfası üzerinden müşterilerin sipariş durumlarını izlemelerini sağlayan modüldür.

• Cam taşıma ayaklarının takibi için kullanılır. • İşletmede bulunan cam taşıma ayaklarını takip eder. • Teslimi geciken cam taşıma ayaklarını raporlar. • Cam taşıma ayaklarının müşteri dağılımlarını gösterir. • Cam taşıma ayaklarının teslim alma ve teslim verme çıktılarını düzenler.